Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Látnivalók

Nagydoba református temploma

Templom
Kisdoba és Nagydoba református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1876

1651 előtt Kisdoba és Nagydoba együtt tartott prédikátort, mivel a partialis synodus kimondta, hogy a két Doba egy eklézsia.

 

A szájhagyomány szerint a falu lakói épp istentiszteletre gyűltek egybe, mikor az ellenség megrohanta a templomot, a benne levők nagy részét legyilkolta, és csaknem az egész községet fölégette.

 

Építése

A kisdobaiak az 1630-ban épült fatemplomot használták. 1653-ban megengedik a népesedő kisdobaiaknak, hogy külön templomot építhessenek. 1659-ben elhatározzák, hogy a prédikátor Kisdobán lakjon.

 

Története

Nagydoba kísérletet tett, sikertelenül, egy külön lelkész szolgálatára, de elhatároztatott, hogy egy pap szolgálja a két anyaegyházat.

1715-ben színmagyar lakosú a település. 1716-ban Dobai Zsigmond egy ezüst borosztó poharat ajándékoz az egyháznak. 1740-ben Enyedi Mária egy kenyérosztó úrasztali tányért ad a helybeli egyháznak. 1797-ben Barta Sámuel kántor kísérte a hívek templomi éneklését.

A kisdobaiaknak volt egy nagyon régi fatemplomuk, ami már 1803-ban használhatatlanná vált, s ezért lebontják. Az egyház anyakönyvét 1815-től kezdve vezetik. Rendszeresen csak 1815-től. Kisdoba ev. református templomát kőből építették 1821-ben. 1830. szeptember 20-án felszentelik a már teljesen kész új templomot.

Nagydoba kísérletet tett, sikertelenül, egy külön lelkész szolgálatára, de elhatároztatott, hogy egy pap szolgálja a két anyaegyházat.

1715-ben színmagyar lakosú a település. 1716-ban Dobai Zsigmond egy ezüst borosztó poharat ajándékoz az egyháznak. 1740-ben Enyedi Mária egy kenyérosztó úrasztali tányért ad a helybeli egyháznak. 1797-ben Barta Sámuel kántor kísérte a hívek templomi éneklését.

A kisdobaiaknak volt egy nagyon régi fatemplomuk, ami már 1803-ban használhatatlanná vált, s ezért lebontják. Az egyház anyakönyvét 1815-től kezdve vezetik. Rendszeresen csak 1815-tõl.

Kisdoba ev. református templomát kőből építették 1821-ben. 1830. szeptember 20-án felszentelik a már teljesen kész új templomot.

1919-ig Magyarországhoz tartozik, ezután Románia része. Domboldalon álló, saját református templomukban a beszolgáló pap Nagydobáról jön istentiszteletet tartani. 1920-ban a 478 fős összlakosságból 438 magyar.

1927-ben a kisdobai egyházközség 524 lelkes. Számadó gondnoka Tunyogi Károly. A kisebbik harangát Klein K. Oszkár öntötte, 1930-ban a kisdobaiak régi harangjából A Kudzsiron öntettet nagyobbik harangon az 1931 évszám olvasható. Régi egyházi iratai hiányzanak.

A két világháború között magyar tanítási nyelvű, református elemi iskolában folyt az oktatás. A diktatúra évei itt sem múltak el nyomtalanul. Kisdobán lelkészi lakás nincs. Az egyházi ingóságok a kurátor lakásán vannak megőrizve. Kisdobai anyaegyháznak közös papja van a nagydobai anyaegyházzal. 1970-ben Nagydobával együtt 944 lakosnak 276 telkesháza van. A templom tornyába toronyóra van szerelve. A nem működő óra javítására nincs pénz.

1972-ben Nagydoba községgel egyesült. A templom hajója 8x20 méteres, templomtornya 26 méter magas. A templomhajó jobb oldalán portikus áll. A templom épülete tíz támpillérrel van megerősítve. Két harangja van. Harangozása hagyományos. A templomhajó mennyezete fakazettás, a kékmezõs kazettákban egy-egy csillag. A mennyezet közepén lévő kazettában a templom építésének éve látható. 1980-ban 603 lelkes anyaegyház. Szembeötlő érdekessége a templomnak, hogy a szokásos jobboldalról való lépcsőfeljáró a szószékbe itt baloldalra van építve. 1992-ben Kisdobán a református lakosok száma 420 fő. Az orgona karzata is a szószéktől jobbra és nem balra van állítva, és a harmadik az, hogy a férfiak nem a szószék baloldali padsoraiban, hanem a jobboldalán ülnek. Karzatai, orgonája, a szószék koronája és a padok kékre vannak festve. Templomának fűtése téli hideg időben, nincs megoldva. Kerítéssel körülvett rendezett templomkertje van.

 

Hivatkozások

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

 

 

Doba görög katolikus fatemploma

Templom
Doba görög katolikus fatemploma
Település:
Építés ideje:
17. század

Az egyike a legkisebb görög katolikus fatemplomoknak.

 

Építése

Ezt a kis fatemplomot a 17 század vége felé építettek. A szomszédos faluból hozták át, Szilágykirvából.

 

Források

Doba honlap galériája

Cristache-Panait, Ioana (1978). „Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din Doba Mică”. Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Ortodoxă Română a Oradei. Biserici de lemn: 308-309, Oradea.

Cristache-Panait, Ioana (1971). „Bisericile de lemn din Sălaj”. Buletinul Monumentelor Istorice 1971 (1): 31-40.

Ghergariu, Leontin (1973). „Meşterii construcţiilor monumentale de lemn din Sălaj”. AMET 1971-73: 255-273, Cluj.

Godea, Ioan (1996). Biserici de lemn din România (nord-vestul Transilvaniei). Bucureşti: Editura Meridiane

 

Cikkek

Látnivalók

2015.07.05

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Látnivalók | Hozzászólások: 0